Co nowego w grodzie Kraka

Wśród wielu stolic województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w temacie sztuki i akademickim, ale też na wielu innych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Zmiany, jakie dokonały się w mieście w ostatnich okresach sprawiają, że Kraków rzeczywiście pnie się do przodu.
Pozytywne transformacje w stolicy małopolski.
Co pozytywnego wypracowano w ciągu niedawnego czasu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest duża. Niezwykle wsparły rząd w tej materii finane Unii Europejskiej, z których miasto chętnie korzysta. Szybkie działanie w temacie uzyskiwania dotacji sprawiły, że małopolska wzbogaciła się o następne drogi, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz kolejne obiekty dla ludności.
Szerokie inwestycje nie są widoczne dla typowego obywatela. Nie znaczy to jednak, że nie istnieją. Zazwyczaj ignorujemy nie związane z nami informacje. Typowemu mieszkańcowi miasta zdaje się, że w regionie niewiele się robi. Natomiast miasto rozwija się z każdym miesiącem. Programy naprawcze w obszarze gospodarki odpadami, budowie oraz unowocześnianiu sieci wodociągowej, budowa filtrów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, które umożliwiają mieszkańcom pełniej i wygodniej żyć. Miasto rozwija się również w zakresie opcji konferencyjnych. Potencjał miasta rośnie dzięki takim inwestycjom jak: centrum konferencyjne ICE czy rewitalizacja Huty. takie nowości przyciągają turystów do odwiedzin.
Rozpoczynane przez radnych plany nie tyczą się tylko ścisłego środka miasta, ale też są związane z całym regionem. Wobec tego lepiej nie użalać się lecz dostrzec innowacje w które obrodził Kraków.
Przyszłe lata – jeśli będzie możliwość zachowania tempa innowacji – pozwolą miastu stać się zachwycającą metropolia.
Jacek Majchrowski prezydent